Secció de Fotografia

La secció de Fotografia ha estat creada recentment i té com a objectiu promocionar la fotografia entre els socis del nostre Club, sobretot la relacionada amb la natura, la muntanya i les activitats que s'hi practiquen.

President: Jaume Buxeda i Vila.
Logotip que identifica la secció:

Activitats:
- Curs de fotografia bàsica.
- Sortides fotogràfiques.
- Exposicions.
- Conferències, xerrades i projeccions.