La Junta

És l'òrgan de govern de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.
L'actual Junta directiva va ser constituïda el 15 d'abril de 2016.

President: Oriol Bonàs i Conill
Vicepresident i vocal comunicació: Cristian Martínez i Escribano
Secretària: Montserrat Gosalves i Quadreny
Tresorer: Jordi Carreño i Serraima
Vocal socis: Antoni Mesalles i Farré
Vocal espeleologia: Ignasi Camprubí i Camps
Vocal fotografia: Jaume Buxeda i Vila


Objectius:

  • Treballar durant els propers dos anys per a garantir la viabilitat i el futur del Club
  • Intensificar la col·laboració amb altres clubs excursionistes.
  • Actualitzar els canals de comunicació del Club.
  • Incentivar i promoure l'entitat com a lloc de trobada.
  • Mantenir i potenciar les activitats vinculades a l'excursionisme i més arrelades al Club. Diversificar algunes activitats i sortides perquè pugui venir més gent.
  • Potenciar les seccions actuals i, si és possible, crear-ne alguna de nova.
  • Promoure cursos de formació relacionats amb les activitats que es desenvolupen a l'entitat.
  • Mantenir i/o millorar l'organització interna i modernitzar l'entitat.